Bir Korku Ve Nefret Söylemi Olarak İslamofobi

Beskrivelse

İslamofobi, 11 Eylül’den bu yana sayısız ayrım, ırkçılık, fiziki saldırı vakala-
rı yanında İslam karşıtı kampanyalarla da katlanarak artış göstermiştir. 2006’da

Danimarka’daki karikatür krizi ve Papa 16. Benedict’in Regens- burg konuşmasını çevreleyen
tartışmalar da ifade özgürlüğü, çok kültürlü- lük, dinî sembollere saygı ve dinler arası
ilişkilerle alakalı bazı önemli sorunları ortaya koymuştur.
Dinî özgürlüğün yanı sıra insan hak ve özgürlükleriyle alakalı temel ilkeleri ihlâl eden
İslamofobik eylemler, birçok farklı görünüme bürünmektedir. Bazı durumlarda camiler, İslamî
merkezler ve Müslümanların mülklerine saldırılmış ve saygısızlıkta bulunulmuştur. İş yerleri, okul
ve meskenlerde ise İslamofobi şüphe, taciz, alay, red, küçük düşürme ve ayrım biçimini almaktadır.
Elinizdeki seçki, Müslüman ve gayrimüslim, Amerikalı ve Avrupalı ilim adamlarının uzmanlık
ve tecrübelerini bir araya getirerek İslamofobiye yönelik disiplinlerarası bir yaklaşım
sergilemektedir. Tahlille siyasî tavsiye- leri bir araya getiren yazarlar, mevcut uygulamaları
tartışıp değerlendirmek- te ve ayrım, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla başa çıkma konusunda yeni
yöntemler sunmaktadırlar.

İbrahim Kalın, John L. Esposito

 

Vendor Information

  • No ratings found yet!